αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


  PerCut 160/170  

Προϊόντα » Πηγές Πλάσματος (Plasma) » Τσιμπίδες Πλάσματος


PerCut 160/170

Οι τσιμπίδες Πλάσματος PerCut 160/170 της Kjellberg σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιούνται με τις πηγές πλάσματος HiFocus 80i, HiFocus 130 and HiFocus 160i σύμφωνα με το EN 60974-1. Μόνο αυτός ο συνδυασμός πηγών-πυρσών θεωρείται απόλυτα συμβατός και παρέχει ασφάλεια σύμφωνα με τον κανονισμό EN 60974-7!Ο πυρσός μηχανής αποτελείται από την κεφαλή, το σώμα, την σύνδεση διασωλήνωσης, το σετ των σωλήνων και τα αναλώσιμα.

Η τσιμπίδα περιέχει δύο αγωγούς αερίων πλάσματος και έναν που εξασφαλίζει την περιδίνηση των αερίων προστασίας (Swirl gas). Οι τσιμπίδες αυτές είναι κατάλληλες για κοπή με χρήση αέρα, οξυγόνου, αζώτου, υδρογόνου και των μιγμάτων τους ως αερίων που δημιουργούν το πλάσμα. Αέρια προστασίας μπορούν να είναι ο αέρας, το οξυγόνο και το άζωτο ή μίγματά τους.

Το ρεύμα κοπής παρέχεται στην κάθοδο μέσω ενός εύκαμπτου χάλκινου καλωδίου που διαπερνά τον σωλήνα επιστροφής του μονωτικού ψυκτικού. Το ρεύμα πιλοτικού τόξου παρέχεται στο ακροφύσιο (μπεκ) μέσω ξεχωριστού πιλοτικού αγωγού.

Το μπεκ (nozzle) προσαρμόζεται στη βάση του (nozzle holder) με μία αποσπώμενη καλύπτρα (nozzle cap). Το ψυκτικό κυκλοφορεί μεταξύ του μπεκ και της καλύπτρας του και ένας ειδικός μικρός ψυκτικός σωλήνας εξασφαλίζει αποτελεσματική ψύξη στην κάθοδο. Συνολικά, το σύστημα εξασφαλίζει επαρκή ψύξη όλων των εξαρτημάτων του πυρσού που επιβαρύνονται θερμικά.

Πριν χρησιμοποιήσουμε μια τσιμπίδα πλάσματος πρέπει να βεβαιωνόμαστε πως είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα εξαρτήματα για τα αέρια πλάσματος που επιλέγουμε και την συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να κόψουμε! Μετά από κάθε αλλαγή αναλώσιμων, πρέπει να επιτρέψουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα την ελεύθερη ροή αερίου για να διώξουμε όλη την ποσότητα ψυκτικού που, αν παραμείνει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην τσιμπίδα κατά τη διάρκεια της αρχικής παροχής ρεύματος υψηλής τάσης για την έναυση.

Επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά γνήσιων ανταλλακτικών και αναλώσιμων της Kjellberg! Η χρήση άλλων αναλώσιμων και εξαρτημάτων-απομιμήσεων είναι ικανός λόγος αίρεσης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας της μηχανής. 

 

| Όροι Χρήσης |