αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


'Οροι Χρήσης  

'Οροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους Όρους Λειτουργίας και Τρόπο Χρήσης πριν  συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο!

Καλωσήλθατε στον Ιστότοπό μας! Εάν αποφασίσετε να μείνετε σε αυτόν, συμφωνείτε έμπρακτα και δεσμεύεστε πως η πρόσβαση και η χρήση του υπόκεινται στους Όρους Χρήσης που μνημονεύονται στην παρούσα σελίδα και στην υπάρχουσα σχετική νομοθεσία. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο.

Πνευματικά δικαιώματα
Το σύνολο των περιεχομένων αυτού του τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των γραφικών και του κώδικα, είναι πνευματική ιδιοκτησία της IDA Control Automation Robotics και της Pikis Laser Technologies.  Στους χρήστες, επισκέπτες ή πελάτες μας παρέχεται άδεια ηλεκτρονικής αντιγραφής και εκτύπωσης τμημάτων του ιστοτόπου (website) μόνο για τον σκοπό της παραγγελίας ή της αγοράς μηχανών ή προϊόντων της IDA Control Automation Robotics. Μπορείτε να αντιγράψετε διάφορα τμήματα του ιστοτόπου (website) ή και να τα εκτυπώσετε μόνο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση, με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που ρητά εκφράζονται σε σχέση με το εν θέματι υλικό. Κάθε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, διανομής, έκθεσης ή μετάδοσης του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου (website) απαγορεύεται αυστηρά, εκτός και αν υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από την IDA Control Automation Robotics. Δεσμεύεστε επίσης να μην διαγράφετε οποιαδήποτε σημείωση που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του υλικού που μεταφορτώνετε από τον ιστότοπο (website).

Εμπορικά Σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα προϊόντων της IDA Control Automation Robotics που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα της εταιρίας IDA Control Automation Robotics, Παναγιώτης Μ. Πίκης και Συνεργάται, Ο.Ε., με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ημερομηνία ίδρυσης στις 13-12-1985,  Αριθμός Αδείας Λειτουργίας 78234.

Παραίτηση από Ευθύνη

  • 1. Ο Ιστότοπος, με τις πληροφορίες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτόν, έχει χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό. Τα τεχνικά στοιχεία των μηχανών και/ή των αυτοματισμών είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση, και χωρίς να υπάρχει δέσμευση της IDA Control Automation Robotics να μεταφέρει αυτές τις αλλαγές στον ιστότοπο. Παρόλη την προσπάθεια της εταιρίας να τυποποιεί τα προϊόντα της, κάθε μηχάνημα (και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά) μπορεί να διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο, έστω και του ιδίου τύπου, είτε για λόγους εξέλιξης των μηχανών και/ή αυτοματισμών, είτε για να προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, σύμφωνα με την παραγγελία του. Τυχόν διαφορές σε πωληθέντα μηχανήματα του ιδίου τύπου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι στην IDA Control Automation Robotics.
  • 2. Συμφωνείται ρητώς ότι η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η IDA Control Automation Robotics δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των ιστοσελίδων θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει για την ενημέρωσή τους, ούτε είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των τεχνικών πληροφοριών που αναγράφονται στο ειδικό πληροφοριακό-ενημερωτικό τμήμα του ιστοτόπου.
  • 3. Αυτή η Παραίτηση Ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αιτία: Λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια, διακοπή λειτουργίας, διαγραφή, ατέλεια, καθυστέρηση στη λειτουργία, μετάδοση ιού υπολογιστών, αποτυχία γραμμών επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή αναρμόδια πρόσβαση μέσω του δικού μας ηλεκτρονικού εξυπηρετητή, αλλαγή ή χρήση αυτής της περιοχής είτε για παραβίαση σύμβασης, είτε επιβλαβή συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η IDA Control Automation Robotics κατασκεύασε, συντηρεί και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με γνώμονα τα καλά συναλλακτικά ήθη και με στόχο την ενημέρωση των πιθανών πελατών της για τα προϊόντα της, και δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για κάθε κακόβουλη και/ή παράνομη χρήση του από άτομα που οι δραστηριότητές τους εντάσσονται στον τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, είτε είναι σε θέση, είτε όχι, να αποδείξει την εμπλοκή τους.
  • 4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η IDA Control Automation Robotics ή οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, δεν μπορεί να επωμιστεί την υπευθυνότητα σε περίπτωση αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλειας χρήσης ή παρόμοιας οικονομικής απώλειας, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του ιστοτόπου. Η παραίτηση αυτή ισχύει ακόμα και αν η IDA Control Automation Robotics ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
  • 5. Συμφωνείται πως η IDA Control Automation Robotics ως εταιρία, και προσωπικά κάθε εργαζόμενος σε αυτήν με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι με οποιοδήποτε τρόπο από και για κάθε είδους απώλεια εσόδων, έξοδα, ζημίες και κόστη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εξόδων για δικηγόρους, που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα, οφειλόμενη ακόμα και σε λάθος ή σε αμέλεια δική σας ή οποιουδήποτε προσώπου που θα αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό πρόσβασης. Συμφωνείται ρητά πως η Εταιρία απαλλάσσεται και κάθε τέτοιο ποσόν θα βαρύνει τον χρήστη του ιστοτόπου και όχι την IDA Control Automation Robotics.
    Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της IDA Control Automation Robotics κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Τυπογραφικά λάθη
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα μας αναφέρεται στον ιστότοπό μας με λάθος τιμή, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ματαιώσουμε την υλοποίηση παραγγελιών που έγιναν στη βάση αυτής της λάθος τιμής. Μία τιμή είναι λάθος όταν δεν συμφωνεί με την τιμή που θεωρούμε σωστή και που αναφέρεται στις Έγγραφες Προσφορές μας, βάσει των οποίων θα γίνεται και η τιμολόγηση των προϊόντων μας.

Εφαρμόσιμο Δίκαιο
Συμφωνείτε πως το εφαρμόσιμο δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Παύση λειτουργίας
Οι Όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αρχίζουν να ισχύουν από την στιγμή που θα επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας, ή /και όταν θα μας στείλετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι Όροι Χρήσης, συνολικά ή μερικά, αλλά και αυτή η ίδια η λειτουργία του ιστότοπου, μπορούν να τερματιστούν από την IDA Control Automation Robotics οποτεδήποτε κρίνουμε σωστό και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς υποχρέωσή μας να ειδοποιήσουμε σχετικά ή να εξηγήσουμε τους λόγους. Οι Όροι για τα πνευματικά δικαιώματα, Εμπορικά Σήματα, Περιορισμό Ευθύνης, Απαλλαγής Ευθύνης, και το Εφαρμόσιμο Δίκαιο θα παραμένουν σε ισχύ και μετά την παύση λειτουργίας όλου ή μέρους του Ιστοτόπου.

«Δεσμοί» (Links) προς άλλους Ιστότοπους
Η IDA Control Automation Robotics, στην προσπάθειά της να αποκτήσει ο ιστότοπός της μεγαλύτερη χρηστική αξία για τους επισκέπτες του, προσπαθεί να διασυνδεθεί με τους ιστοτόπους άλλων εταιριών. Όμως, ακόμα και αν υπάρχει συνεργατική σχέση ανάμεσα στην IDA Control Automation Robotics και τις άλλες εταιρίες, η IDA Control Automation Robotics δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω ή υπευθυνότητα για την λειτουργία ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων, που μπορεί να έχουν διαφορετικό τρόπο να λειτουργούν ή να χειρίζονται τις σχέσεις με τους πελάτες τους. Η δεσμοί (links) με αυτούς τους Ιστότοπους υπάρχουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση / πληροφόρησή σας, και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τους ενδεχόμενους κινδύνους από το περιεχόμενό τους. Η IDA Control Automation Robotics φροντίζει για την ακεραιότητα του ιστότοπού μας και των «δεσμών» (links) από αυτόν προς άλλους ιστοτόπους και συνεπώς παρακαλεί να την ενημερώνετε όποτε διαπιστώνετε κάποιο πρόβλημα με το περιεχόμενο όχι μόνο του δικού μας ιστοτόπου, παρά και των ξένων ιστοτόπων με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν «νεκρών» δεσμών.

Μη Εξουσιοδοτημένη αλληλογραφία
Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας με την εταιρία μας που αναγράφονται στον Ιστότοπό μας από τρίτους για αποστολή πληροφοριών ή διαφημιστικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί από την εταιρία μας δηλώνουμε ρητά ότι απαγορεύεται απολύτως. Οι διαχειριστές του Ιστότοπου επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματός τους να αναλάβουν νομική δράση εναντίον των αποστολέων αυθαίρετων διαφημιστικών μηνυμάτων, π.χ. μηνυμάτων spam ή τηλεομοιοτύπου (φαξ).

Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου
Η χρήση του Ιστότοπου επιτρέπεται χωρίς προαπαιτούμενη αποστολή οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων. Εάν σας ζητηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση), η αποστολή των αιτηθέντων στοιχείων γίνεται πάντοτε εθελοντικά, εάν και στο βαθμό που είναι δυνατόν. Συμφωνείτε πως τα στοιχεία σας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που τα στείλατε, συνήθως για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε. Πέραν των περιπτώσεων που η κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτους είναι από τον νόμο υποχρεωτική (προς διάφορες Αρχές), δεσμευόμαστε πως δεν θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη δική σας ρητή συμφωνία.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας πως η διαβίβαση στοιχείων μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να μην είναι ασφαλής. Τα δεδομένα είναι αδύνατον να προστατευθούν απολύτως εναντίον της πρόσβασης σε αυτά από κακόβουλους τρίτους. 

| Όροι Χρήσης |