αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


  HiFocus 80i  HiFocus 80i

Η εξαιρετική ποιότητα των επιφανειών Κοπής, με χαρακτηριστικό την έλλειψη κρέμασης (γρεζιού), οι ελάχιστες αποκλίσεις στην ευθεία και στις κλίσεις όπως και η πολύ καλή ομαλότητα, σε συνδυασμό με την μεγάλη ακρίβεια του φάσματος των αποκλίσεων, η μεγάλη ικανότητα αναπαραγωγής απολύτως ίδιων αντιγράφων των προφίλ σε συνδυασμό με υψηλή παραγωγικότητα, είναι οι παράμετροι που πάνω τους στηρίζεται η παγκόσμιας φήμης τεχνολογία HiFocus.

Η ανάπτυξη αυτού του νέου προϊόντος έγινε επιτακτική από τη έντονη ζήτηση για μία μονάδα κοπής Πλάσματος με την τεχνολογία HiFocusPLUS για υλικά πάχους από 0,5mm μέχρι 18(25)mm. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες ανάγκες της βιομηχανίας διαμόρφωσης του μετάλλου έπρεπε να καλυφθούν για το ορατό μέλλον με ένα σύγχρονο σύστημα Υψηλής Πιστότητας που να καλύπτει τις τεχνικές της δυνατότητες και να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.Βασισμένη στην επιτυχημένη τεχνολογία Soft-Switch-Inverter, η πηγή HiFocus 80i ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή είναι τώρα στη διάθεσή σας για ρεύμα μέχρι 80Α και για συνεχή εργοστασιακή λειτουργία. Σε συνδυασμό με τον ισχυρό πυρσό PerCut 80 εγγυάται ποιοτική κοπή για μεγάλη γκάμα πάχους του φύλλου που κόβουμε. Σαν συνέπεια έχουμε κοπή με ποιότητα που πλησιάζει αυτή του Λέιζερ, με μηδαμινή κρέμαση (γρέζι), ελάχιστες αποκλίσεις από την ευθεία και πολύ καθαρές επιφάνειες κοπής.

Η μεγάλη αποδοτικότητα του Πυρσού PerCut 80, σε συνδυασμό με το σύστημα XL-Life-Time και την μακροζωία των καθόδων και των ακροφυσίων (μπεκ), εξασφαλίζει ελάχιστο λειτουργικό κόστος σε αναλώσιμα και ελαχιστοποίηση του χρόνου που η μηχανή μένει εκτός λειτουργίας. Οι τεχνικές προϋποθέσεις για την υψηλή παραγωγικότητα της διαδικασίας κοπής με Πλάσμα είναι η τελειότητα των εξαρτημάτων του συστήματος παραγωγής του τόξου και ο έλεγχός του από μικροεπεξεργαστή.

Αυτό το μοναδικό μεταλλοκοπτικό σύστημα Πλάσματος με την τεχνολογία HiFocusPLUS προσφέρεται σε αυτό το ψηλό επίπεδο απόδοσης για Οξυγόνο, Άζωτο και αέρα ως αέρια Πλάσματος.

Χάρη στον εξαιρετικό λόγο τιμής προς απόδοση, τώρα δίνεται η ευκαιρία ειδικά στις μεσαίου μεγέθους βιομηχανίες/βιοτεχνίες να γίνουν ποιοτικά ανταγωνιστικές προσφέροντας μεταλλοκοπή υψηλού επιπέδου.


Παρακαλούμε μεγεθύνετε τις φωτογραφίες για να δείτε τις λεπτομέρειες


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κάντε κλικ στους δεσμούς:
Για Αγγλικά: Here
Για Γερμανικά: Hier

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σχετικό αρχείο PDF
Στα Αγγλικά: Here
Στα Γερμανικά: Hier

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Κοπή & Διάτρηση
 • Κοπή Μαύρης Λαμαρίνας με την τεχνολογία HiFocusPLUS πάχους από 0,5 μέχρι 20(25)mm, ανάλογα με το είδος του υλικού
 • Συνιστώμενο φάσμα παραγωγής 0,5mm μέχρι 20mm, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
 • Κοπή ανοξείδωτου χάλυβα, με την τεχνολογία HiFinox, πάχους 1mm μέχρι 6mm
 • Μέγιστο πάχος διάτρησης 15mm, ανάλογα με το υλικό
 • Κοπή ελεγχόμενη από CNC με τη χρήση των πυρσών PerCut 80/PerCut 90 με οξυγόνο, υδρογόνο ή αέρα ως αέρια παραγωγής του πλάσματος
 • Γρήγορη έναυση χάρη στον πολύ μικρό χρόνο μετάβασης
 • Μικρές αποκλίσεις στην καθετότητα και την κλίση της επιφάνειας κοπής, σχεδόν καμία ανάγκη για περαιτέρω επεξεργασία
 • Ακριβής απόδοση των προφίλ κατά την κοπή κάθετων επιφανειών ή πολύ μικρών γωνιών
 • Κοπή πολύ μικρών κύκλων
 • Μεγάλη ακρίβεια των παραγομένων προϊόντων με τις τεχνολογίες HiFocus και HiFinox
 • Υπόλοιπα κοπής σχεδόν ανύπαρκτα ή εύκολα αφαιρούμενα
 • Μακροζωία των αναλώσιμων του πυρσού με την δεύτερη έναυση του αερίου και προστασία του μπεκ κατά τη διάτρηση με την τεχνολογία στροβιλιζόμενου αερίου


Πηγή Πλάσματος HiFocus 80i
 • Άμεση προσαρμογή της εξέλιξης της κοπής στις συνθήκες πραγματικού χρόνου μέσω softswitch inverter με έλεγχο μικροεπεξεργαστή
 • Άριστος έλεγχος της διαδικασίας μέσω της αστραπιαίας προσαρμογής της έντασης του ρεύματος
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας για ό,τι αφορά στην ψύξη του πυρσού, τον χρόνο ανάφλεξης, την διάρκεια του πιλοτικού τόξου, την πηγή ισχύος και το σύστημα αερίων
 • Αναλογική και σειριακή διασύνδεση για προσαρμογή σε CNC
 • Σειριακή μεταφορά δεδομένων σε PC για διαγνωστικούς λόγους
 • Γραμμική (όχι βηματική)ρύθμιση του ρεύματος κοπής από 10Α μέχρι 80Α
 • Άριστος έλεγχος της Διάτρησης με συνεχή (όχι βηματική) χρονοκαθυστέρηση μέσω ρυθμιζόμενης αύξησης της έντασης του ρεύματος
 • Ρυθμιζόμενη ένταση του ρεύματος στις γωνίες και στις εντολές εκκίνησης και τερματισμού από το Σύστημα Οδήγησης
 • Αυτόματη ένδειξη της προεπιλεγμένης έντασης του ρεύματος κοπής


Πυρσός Πλάσματος PerCut 80/90
 • Πυρσός Πλάσματος με βάση ένα νέας σχεδίασης σύστημα ακροφυσίου (μπεκ)- καθόδου όπως και νέας τεχνολογίας στροβιλισμό των αερίων που εξασφαλίζουν απόλυτη σταθερότητα των ιδιοτήτων του τόξου κοπής
 • Μακροζωία των αναλωσίμων που οφείλεται στην υδρόψυξη του στροβιλιζόμενου αερίου και την έναυση με μίγμα δύο αερίων
 • Ειδικοί πυρσοί γαι εξειδικευμένες εφαρμογές επί παραγγελία: ρομποτικοί τύποι με κοντό και/ή σπαστό σώμα

 

 

| Όροι Χρήσης |