αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


  HiFocus 130 Plus  HiFocus 130 Plus

Κοπή ηλεκτρικά αγώγιμων υλικών πάχους από 0,5mm μέχρι 40mm

Η δημιουργία προϊόντων με επιφάνειες κοπής λείες, κάθετες και απαλλαγμένες από γρέζι, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς παραπέρα κατεργασία, είναι η βάση της φιλοσοφίας μας όσον αφορά την μεταλλοκοπή με Πλάσμα.
Με την μονάδα κοπής πλάσματος HiFocus 130 μπορούμε να πετύχουμε σχεδόν απόλυτα ευθύγραμμη κοπή σε μαύρη λαμαρίνα πάχους από 0,5mm μέχρι 30mm. Αυτό επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο περιορισμό και καλύτερη σταθεροποίηση της κολώνας του πλάσματος. Το μονωμένο μπεκ στροβιλισμού αερίων που προστατεύουν το μπεκ κοπής από το λιωμένο υλικό που μπορεί να το βλάψει, και από τον κίνδυνο δημιουργίας "διπλού τόξου" κατά την διάτρηση (ξετρύπημα), εξασφαλίζει μεγάλη μακροζωία στα αναλώσιμα και, κατά συνέπεια, μικρότερο λειτουργικό κόστος.Το HiFocusPLUS επεκτείνει το φάσμα των εργασιών μας

Η τεχνολογία HiFocusPLUS βασίζεται στην μελέτη και ανάπτυξη από ηλεκτρονικό υπολογιστή των εξαρτημάτων για τον πυρσό πλάσματος και νέων διαδικασιών ελέγχου. Σαν αποτέλεσμα έχουμε ποιότητα κοπής εφάμιλλη του λέιζερ, με εξαιρετικά μικρές αποκλίσεις στην καθετότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9013 για πολύ μεγάλο εύρος παχών μέχρι τα 32 (40)mm.
Τα βελτιωμένης μακροβιότητας αναλώσιμα της σειράς Yellow XLifeTM σε συνδυασμό με αύξηση της ταχύτητας κοπής μέχρι και τα 100% εξασφαλίζουν σημαντικά μειωμένο κόστος στην κοπή του μαλακού χάλυβα.
Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογίας HiFocusPLUS είναι η δυνατότητα για άριστη ποιότητα, η σημαντικά αυξημένη παραγωγικότητα και η μείωση του κόστους σε ευρύ φάσμα εφαρμογών.


Για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της νέας τεχνολογίας HiFocus σχεδιάστηκε μία νέα γενεά πυρσών πλάσματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ο μεγαλύτερος περιορισμός της κολώνας του πλάσματος μέσω ακροφυσίων (μπεκ) μικρότερης διαμέτρου, μεγαλύτερη περιδίνηση του αερίου του πλάσματος και χρήση αεριών προστασίας. Για κοπή τρισδιάστατη είναι διαθέσιμα ειδικά αναλώσιμα.

Οι μετατροπές στους πυρσούς πλάσματος PerCut 160 and PerCut 170 διευρύνουν σημαντικά το φάσμα των εφαρμογών. Γι' αυτό θα διατίθενται πυρσοί με κεφαλή υπό γωνία (60° and 90°) και ισχυρότερο "μπράτσο" για ρομποτικές εφαρμογές κοπής. Θα αποτελέσουν το καλύτερο προαπαιτούμενο για κοπή τρισδιάστατων αντικειμένων.

Για να απλοποιηθεί ο χειρισμός, ο πυρσός PerCut 170 είναι εφοδιασμένος με κεφαλή ταχείας αντικατάστασης με κλείδωμα "μπαγιονέτ".
Οι Κεφαλές ταχείας αντικατάστασης των πυρσών PerCut 170 με κλείδωμα "μπαγιονέτ" θα μειώσουν το χρόνο μη παραγωγικής λειτουργίας της μηχανής.

Παρακαλούμε μεγεθύνετε τις φωτογραφίες για να δείτε τις λεπτομέρειες


Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάζοντας ολόκληρο το σχετικό αρχείο PDF, παρακαλούμε κάντε κλικ:
Στα Αγγλικά: Here
Στα Γερμανικά: Hier

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Γενικά
 • Κοπή Πλάσματος με ποιότητα παρόμοια του Λέιζερ (HiFocus) μεταξύ 0,5mm και 30mm για μαύρη λαμαρίνα, με την τεχνολογία HiFocusPLUS
 • Κοπή ανοξείδωτου (τεχνολογία HiFinox) από 1mm μέχρι 6mm και από 3mm μέχρι 40mm με την τεχνολογία HiFocus F
 • Οικονομική εναλλακτική λύση, σε σύγκριση με το Λέιζερ, με λιγότερο από το ένα τέταρτο της επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων
 • Ελεγχόμενη από CNC διαδικασία κοπής με τον πυρσό πλάσματος και οξυγόνο, άζωτο ή μίγμα αργού/υδρογόνο ως αέρια πλάσματος
 • Ελάχιστες ανοχές στην καθετότητα και τις κλίσεις των επιφανειών κοπής
 • Προφίλ μεγάλης ακρίβειας στις δύσκολες περιπτώσεις απότομων γωνιών και τόξων μικρής ακτίνας
 • Κοπή οπών μικρής διαμέτρου
 • Η τεχνική HiFocus εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια προσαρμογής
 • Ανάλογα με το υλικό δεν έχουμε καθόλου ή ελάχιστο σχηματισμό γρεζιού
 • Μεγάλη μακροζωία των αναλωσίμων με την έναυση διπλού αερίου και προστασία του μπεκ κατά τη διάτρηση (ξετρύπημα) με την τεχνολογία περιδινούμενων αερίων
 • Διεπαφή για CNC για κάθε είδους συστήματα οδηγούμενα με CNC σε 2 ή 3 διαστάσεις

Πηγή πλάσματος HiFocus 130 PLUS
 • Βελτιστοποιημένη λειτουργία ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή
 • Παρακολούθηση των επιμέρους διαδικασιών (ψήξη της τσιμπίδας, χρόνος έναυσης, διάρκεια πιλοτικού τόξου, διάρκεια βραχυκυκλώματος κατά την έναυση του πυρσού, πηγή ισχύος κ.ο.κ.)
 • Απεικόνιση των συνθηκών λειτουργίας με επισήμανση και απεικόνιση πιθανής δυσλειτουργίας
 • εκτεταμένη διεπαφή για προσαρμογή της μονάδας CNC.
 • Σειριακή διαμεταγωγή δεδομένων σε υπολογιστή για διαγνωστικούς λόγους
 • Γραμμική ρύθμιση του ρεύματος ώστε να επιτυγχάνεται ποιότητα HiFocus από 20 μέχρι 130 A μέσω ελεγχόμενου πιλοτικού ρεύματος
 • Βέλτιστη διάτρηση μέσω γραμμικής χρονοκαθυστέρησης του κυρίως τόξου και ρυθμιζόμενης αύξησης, σε 4 βαθμίδες, της έντασης του ρεύματος
 • Ρυθμιζόμενη μείωση της ταχύτητας στην κοπή γωνιών και σήματα εκκίνησης και τερματισμού από το σύστημα οδήγησης
 • Ψηφιακή ένδειξη της έντασης και τάσης του ρεύματος
 • Αυτόματη ένδειξη της προεπιλεγμένης έντασης του ρεύματος κοπής

Πυρσός Πλάσματος PerCut 160/170
 • Πυρσός πλάσματος μηχανής PerCut 160/170 με νέο σύστημα παραγωγής της ακτίνας που εξασφαλίζει σταθερή κολώνα πλάσματος
 • Υδρόψυκτα αναλώσιμα που αποκτούν μεγάλη μακροζωία
 • Προεκτάσεις των σωληνώσεων και καλωδιώσεων της τσιμπίδας που παρέχουν βεληνεκές κοπής μέχρι και 55m
 • Γραμμικός έλεγχος των αερίων που εξασφαλίζει βέλτιστες παραμέτρους κοπής

 

 

| Όροι Χρήσης |